Szkolenia BLTC
Szkolenia regularne - ogólne 

Na szkoleniu o profilu ogólnym rozwijane są wszystkie umiejętności językowe (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie), oraz komponenty gramatyczne i słownictwo. Program jest realizowany w kontekście bardzo zróżnicowanej tematyki ogólnej.

Jest to kurs dla osób nie korzystających na co dzień z języka angielskiego w pracy, a chcących rozwijać swobodę wyrażania się w języku angielskim.

Powrót do szkoleń regularnych


BLTC - Twoje centrum językowe
Nasi klienci 
Nasze referencje 

ECM Sp. z o.o.

"Lektorzy firmy BLTC prowadzą zajęcia w sposób profesjonalny, z wykorzystaniem różnorodnych metod nauczania i ciekawych materiałów."

Andrzej Szczerbiński – Prezes Zarządu


MedCom Sp. z o.o.

"Nasze spotkania nacechowane są sumiennością, zaangażowaniem i odpowiedzialnością co zawsze daje gwarancję rzetelnie wykonanej pracy."

Jerzy Mazurec – Prezes Zarządu

Zobacz wszystkie