O BLTC
O firmie - organizacja szkoleń 

Każde szkolenie rozpoczyna się od wnikliwej dwustopniowej analizy potrzeb. Dwustopniowość polega na identyfikowaniu wymagań pracodawcy co do konkretnych umiejętności językowych jakie pracownicy mają uzyskać w czasie szkolenia, jak i bezpośredniej analizie potrzeb pracowników, uczestniczących w kursach.

Następnie przeprowadzane są testy kwalifikacyjne wśród kursantów w celu jak najlepszego dopasowania poziomu startowego kursu, oraz odpowiedniego podziału na grupy.

Wynikiem tego procesu jest dokładne określenie profilu kursu oraz stworzenie ramowego programu i dobranie odpowiednich materiałów dla danego kursu.

W czasie realizacji kursu monitorowana jest frekwencja oraz postępy kursantów, a na koniec szkolenia po egzaminie końcowym wystawiane są indywidualne certyfikaty, jak również raport końcowy podsumowujący przebieg kursu.

Powrót


BLTC - Twoje centrum językowe
Nasi klienci 
Nasze referencje 

ECM Sp. z o.o.

"Lektorzy firmy BLTC prowadzą zajęcia w sposób profesjonalny, z wykorzystaniem różnorodnych metod nauczania i ciekawych materiałów."

Andrzej Szczerbiński – Prezes Zarządu


MedCom Sp. z o.o.

"Nasze spotkania nacechowane są sumiennością, zaangażowaniem i odpowiedzialnością co zawsze daje gwarancję rzetelnie wykonanej pracy."

Jerzy Mazurec – Prezes Zarządu

Zobacz wszystkie