Szkolenia BLTC
Szkolenia regularne - biznesowe 

Na szkoleniu o profilu biznesowym, uczestnicy rozwijają umiejętności związane z użycie języka angielskiego w kontekście codziennej pracy zawodowej. Jest to przejście przez najpopularniejsze komponenty komunikacji biznesowej tj. spotkania z klientami, negocjacje handlowe, raportowanie, rozmowy z partnerami biznesowymi, udział w konferencjach i szkoleniach, wyjazdy służbowe, prezentacje produktów i usług, korespondencja biznesowa, rozmowy telefoniczne.

Ponadto słownictwo i zagadnienia gramatyczne realizowane są w oparciu o tematykę związaną głównie z biznesem.

Powrót do szkoleń regularnych


BLTC - Twoje centrum językowe
Nasi klienci 
Nasze referencje 

Maciej Piątkowski

"We współpracy z firmą BLTC najbardziej cenimy sobie przygotowanie merytoryczne i zaangażowanie lektorów oraz gotowość i otwartość firmy na zmiany terminów."

Maciej Piątkowski – Radca Prawny


MedCom Sp. z o.o.

"Nasze spotkania nacechowane są sumiennością, zaangażowaniem i odpowiedzialnością co zawsze daje gwarancję rzetelnie wykonanej pracy."

Jerzy Mazurec – Prezes Zarządu

Zobacz wszystkie