Szkolenia BLTC
Szkolenia regularne - branżowe 

Tego rodzaju szkolenia są to tak zwane kursy "szyte na miarę". W szkoleniach tych skupiamy się głównie na specyfice pracy uczestników i poruszamy tylko wybrane kwestie. Słownictwo jest dobrane pod konkretną branżę, a materiały są w dużej mierze autorskie, wykorzystujące zarówno zasoby naszej firmy jak i w miarę możliwości materiały źródłowe pochodzące z firmy zamawiającej tego typu kurs. Umiejętności są również realizowane według klucza potrzeb danej grupy kursowej.

Są to kursy dla pracowników branży prawniczej, medycznej, bankowej i finansowej, informatycznej i komputerowej itp.

Powrót do szkoleń regularnych


BLTC - Twoje centrum językowe
Nasi klienci 
Nasze referencje 

MedCom Sp. z o.o.

"Nasze spotkania nacechowane są sumiennością, zaangażowaniem i odpowiedzialnością co zawsze daje gwarancję rzetelnie wykonanej pracy."

Jerzy Mazurec – Prezes Zarządu


e-petrol Sp. z o.o

"Firma BLTC Business Language Training Center to profesjonalny partner, który reaguje szybko, sprawnie i prawidłowo."

Sylwia Nowacka – Prokurent Spółki

Zobacz wszystkie