Szkolenia specjalistyczne - korespondencja biznesowa 

Coraz częściej prowadzenie korespondencji biznesowej w języku angielskim sprowadza się do pisania e-maili. Jednak trzeba pamiętać, że taki rodzaj komunikacji również podlega pewnym zasadom (netykieta), których znajomość i przestrzeganie może nas uchronić od popełnienia błędów wpływających na jakość naszej bezpośredniej komunikacji z klientami oraz partnerami biznesowymi z zagranicy.
Szkolenie to ma za zadanie przedstawić zasady pisania w języku angielskim w rozbiciu na konkretne zagadnienia:

  • Ogólne zasady pisania w języku angielskim.
  • Indywidualny styl pisania – wizerunek firmy.
  • Przygotowywanie umów.
  • Pisanie formalnych i nieformalnych e-maili.
  • Wystawianie faktur.
  • Krótkie i pełne raporty i sprawozdania.
  • Oferty handlowe i zamówienia.
  • Wysyłanie faksów.
  • Reklamy i ogłoszenia.
  • Dokumentowanie spotkań.

Powrót do szkoleń specjalistycznych


BLTC - Twoje centrum językowe
Nasi klienci 
Nasze referencje 

Maciej Piątkowski

"We współpracy z firmą BLTC najbardziej cenimy sobie przygotowanie merytoryczne i zaangażowanie lektorów oraz gotowość i otwartość firmy na zmiany terminów."

Maciej Piątkowski – Radca Prawny


MedCom Sp. z o.o.

"Nasze spotkania nacechowane są sumiennością, zaangażowaniem i odpowiedzialnością co zawsze daje gwarancję rzetelnie wykonanej pracy."

Jerzy Mazurec – Prezes Zarządu

Zobacz wszystkie