Szkolenia specjalistyczne - negocjacje 

Definicja negocjacji mówi, że jest to proces komunikacji pomiędzy dwiema lub więcej osobami, lub grupami osób, w celu osiągnięcia porozumienia w jakiejś kwestii.

Niestety jeżeli dochodzi do tego komunikacja w obcym języku, to ten proces, który zazwyczaj nie jest łatwy, staje się jeszcze trudniejszy, a czasami niemożliwy do przeprowadzenia. Statystyki podają, że bardzo wiele rozmów biznesowych, w tym negocjacji, kończy się niepowodzeniem właśnie ze względu na problemy językowe.

Aby dobrze negocjować w języku angielskim potrzebna jest nie tylko znajomość technik negocjacji (miękkie/twarde), ale również całe spektrum specyficznych umiejętności, odpowiedni dobór słownictwa i znajomość struktur używanych w danym kontekście biznesowym.

  • Fazy negocjacji
  • Rozwiązywanie problemów
  • Ewaluacja przeprowadzonych negocjacji
  • Negocjacje miękkie i twarde
  • Język targowania
  • Język ciała

Powrót do szkoleń specjalistycznych


BLTC - Twoje centrum językowe
Nasi klienci 
Nasze referencje 

MedCom Sp. z o.o.

"Nasze spotkania nacechowane są sumiennością, zaangażowaniem i odpowiedzialnością co zawsze daje gwarancję rzetelnie wykonanej pracy."

Jerzy Mazurec – Prezes Zarządu


AB S.A.

"Mając na uwadze nasze doświadczenie w zakresie tychże szkoleń rekomenduję firmę BLTC jako solidnego i wiarygodnego partnera w zakresie usług szkoleniowych podkreślając ich skuteczność."

Andrzej Bilski – Dyrektor ds. personalnych

Zobacz wszystkie